• Čeština (Česká republika)
  • Slovenčina (Slovenská republika)

Liečivá látka

Liečivo je warfarín sodný (warfarinum natricum) 3 mg alebo 5 mg v 1 tablete.

Ďalšie zložky sú monohydrát laktózy (lactosum monohydricum) , želatína (gelatina), kukuričný škrob (maydis amylum), magnézium stearát (magnesii stearas) a farbivá indigokarmín (indigocarminum) (E132) v 3 mg tabletách a erytrozín (erythrosinum) (E127) v 5 mg tabletách.